สาระน่ารู้ เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายใน

งานออกแบบตกแต่งภายใน หรือที่เรียกกันว่าออกแบบอินทีเรียร์ คือส่วนประกอบสำคัญไม่เฉพาะการออกแบบตกแต่งภายในสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ เกี่ยวกับการจัดวางและตกแต่งสถานที่เพื่อจัดวางหรือแสดงสินค้าให้โดดเด่นน่าสนใจอีกด้วย เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับออกแบบอินทีเรียร์ วันนี้เรามีสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายใน มาแนะนำ

งานออกแบบอินทีเรียร์ กับหลักการในการออกแบบ

การออกแบบตกแต่งภายใน คือ การสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ให้เกิดความสะดวกสบายในด้านประโยชน์ใช้สอยและความงามในรูปแบบโดยอาศัยเหตุผลทางพฤติกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ของมนุษย์เป็นหลัก โดยมีหลักการออกแบบอยู่ 4 ประการ ได้แก่

1 การออกแบบภายในต้องเน้นประโยชน์ใช้สอย คือ การออกแบบเพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน หรือสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 งานออกแบบอินทีเรียร์หรือออกแบบภายใน เน้นความงามของรูปแบบ เพราะเป็นองค์ประกอบที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ ทั้งในด้านความงาม ความทันสมัย ความมีรสนิยมและกลมกลืนกับบรรยากาศ

3. หลักของการจัดวาง คือ การออกแบบภายในที่การวางตำแหน่งเครื่องเรือนเครื่องใช้ต้องเหมาะสมตามหน้าที่ของการใช้สอยภายในห้อง เพื่อให้เกิดความงาม ความเป็นระเบียบ เกิดมิติ ช่องว่างและความกลมกลืน

4. การออกแบบต้องยึดหลักจิตวิทยา โดยออกแบบอินทีเรียร์ควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ระดับการศึกษา รสนิยมและความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้งาน เพื่อให้งานออกแบบตกแต่งภายในเกิดประโยชน์สูงสุด

รูปแบบการตกแต่งภายในและข้อจำกัดในการออกแบบ

การออกแบบตกแต่งภายในมีอยู่หลายรูปแบบ ส่วนข้อจำกัดในการออกแบบหลัก ๆ แล้วเกือบไม่มี งานออกแบบอินทีเรียร์ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้หรือผู้อาศัยและจินตนาการการออกแบบของนักออกแบบเป็นสำคัญ แต่ถ้าจะมองโดยรวมอาจแบ่งรูปแบบการตกแต่งภายในได้ 4 แบบ คือ

1. การตกแต่งภายในรูปแบบดั้งเดิม หมายถึงแนวการตกแต่ง บ้าน อาคาร สถานที่ ให้ได้อารมณ์และความรู้สึกเหมือนได้ย้อนไปในยุคเก่า ๆ เป็นการตกแต่งที่ได้จำลองรูปแบบการออกแบบพื้นที่ใช้สอยในยุคเก่ามาใช้ร่วมกันกับของตกแต่งที่มีอายุการใช้งานนาน ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ ตู้เตียง เก้าอี้ โซฟา เคาน์เตอร์ แจกัน โคมไฟ และอื่น ๆ

2. การตกแต่งภายในรูปแบบสมัยใหม่ เป็นงานออกแบบอินทีเรียร์ที่นำทั้งลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ หรือวัสดุที่มีความงดงาม หรูหรา ทันสมัยมาตกแต่ง

3. การตกแต่งภายในรูปแบบร่วมสมัย คือการผสมผสานกันระหว่างความคลาสิคของยุคก่อนนำมาผนวกกับรูปแบบของบ้าน อาคาร หรือสถานที่ ที่อยู่ในยุคปัจจุบัน

4. การตกแต่งภายในรูปแบบตามลักษณะท้องถิ่น คือการตกแต่งโดยคงเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น ๆ ไว้ อาจเป็นบ้านอาคารสถานที่ ที่ตั้งแต่อยู่ในท้องถิ่นนั้น หรือนำรูปแบบและเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นมาตกแต่งเพื่อดึงดูดความสนใจหรือสร้างเอกลักษณ์ให้โดดเด่นและแตกต่าง

งานออกแบบอินทีเรียร์ เพียงทำความเข้าใจและรู้หลักในการออกแบบ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของอาคารสถานที่ เจ้าของบ้านรวมทั้งผู้ประกอบการที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้หรือนำความรู้พื้นฐานไปพูดคุยสื่อสารกับนักออกแบบได้อย่างเข้าใจ

ห้องน้ำ ห้องส้วม กับ
ห้องน้ำ ห้องส้วม กับ
Read more.
สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ
สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ
Read more.
งานตกแต่งมุมแสดงสินค
งานตกแต่งมุมแสดงสินค
Read more.
ไอเดียตกแต่งห้องครัว
ไอเดียตกแต่งห้องครัว
Read more.
ไอเดีย ออกแบบและตกแต
ไอเดีย ออกแบบและตกแต
Read more.
การตกแต่งห้องนอนแบบป
การตกแต่งห้องนอนแบบป
Read more.