งานตกแต่งมุมแสดงสินค้ากับงานออกแบบอินทีเรียร์

ออกแบบอินทีเรียร์หรืองานออกแบบตกแต่งภายใน ไม่ได้มีบทบาทเฉพาะการออกแบบตกแต่งภายในบ้านหรืออาคารสถานที่เท่านั้น แต่ออกแบบอินทีเรียร์ยังทำหน้าที่ออกแบบเกี่ยวกับการจัดบูธและออกแบบตกแต่งมุมแสดงสินค้าให้กับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ อีกด้วย

ออกแบบอินทีเรียร์ และหลักในการออกแบบ

โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่างานออกแบบอินทีเรียร์ ก็คืองานออกแบบตกแต่งภายใน เช่น ออกแบบตกแต่งบ้าน ตกแต่งห้องทำงาน สำนักงาน ตกแต่งภายในอาคารต่าง ๆ แต่ในความเป็นจริงงานตกแต่งภายใน หมายถึง การสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเราให้เกิดความสะดวกสบายในด้านประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม จุดมุ่งหมายและหลักในการออกแบบตกแต่งภายใน มีดังนี้

1. เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยในด้านสถานที่

2. เพื่อความงามของรูปแบบ ซึ่งการออกแบบอินทีเรียร์ เป็นงานตกแต่งที่สัมพันธ์กับงานออกแบบด้านโครงสร้าง ทำให้อาคารสถานที่สวยงามโดดเด่นมากขึ้น

3. ให้ความสำคดัญกับการจัดวาง หลักหรือจุดมุ่งหมายของการจัดวางไม่ใช่เฉพาะการจัดวางของประดับตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน หรืออุปกรณ์สำหรับใช้สอยภายในห้องต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดวางสินค้าอุปโภคบริโภค การจัดบูธหรือออกแบบตกแต่งมุมแสดงสินค้าภายในอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้โดดเด่นสะดุดตาอีกด้วย

4. นำหลักจิตวิทยามาใช้ในการใช้ตกแต่งภายใน เช่น การใช้อิทธิพลของสีต่อความรู้สึกในการออกแบบภายในร้านอาหาร การจัดบรรยากาศภายในให้สอดคล้องกับการใช้งาน หรือการออกแบบอินทีเรียร์ตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้อยู่อาศัยหรือคนที่เกี่ยวข้อง

งานตกแต่งมุมแสดงสินค้า กับงานออกแบบอินทีเรียร์

การจัดวางหรือจัดแสดงสินค้า มีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่จดจำและได้รับความสนใจของลูกค้า เพราะนอกจากคุณภาพและการบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์จะสวยงามมีคุณภาพแล้ว การจัดวางหรือตกแต่งมุมสินค้าให้โดดเด่น จะสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ตั้งแต่แรกพบ ศิลปะในการจัดแสดงสินค้ามี 2 ลักษณะ ได้แก่

1. การจัดแสดงสินค้าภายในร้าน เป็นการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดออกแบบอินทีเรียร์ ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์อาจมีไอเดียในการตกแต่งมุมแสดงสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ออกแบบตกแต่งให้มีบรรยากาศสอดคล้องกับแต่ละช่วงเทศกาล หรือวันสำคัญ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า

2. การจัดแสดงสินค้าหน้าต่างโชว์ หมายถึง การจัดแสดงสินค้าไว้ด้านหลังของผนังด้านหน้าของร้านค้าซึ่งเป็นกระจก หรือจัดตกแต่งสินค้าไว้ส่วนมุมด้านหน้าของร้านโดยใช้ผนังด้านหน้าและด้านข้างทำมุมจัดหน้าต่างโชว์ และจัดตกแต่งมุมสินค้าที่ลูกค้าสามารถมองเห็นสินค้าได้ทุกด้าน เพราะไม่มีส่วนใดติดอยู่กับผนังของร้าน

งานออกแบบอินทีเรียร์ ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะการออกแบบจากนักออกแบบหรือบริษัทรับออกแบบ เพราะสามารถจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ลูกค้าสะดวกสบายในการเดินเลือกซื้อสินค้า มีทักษะในการจัดแสดงสินค้าที่ใช้หลักศิลปะมาช่วยในการกำหนดหมวดหมู่ ประเภทของสินค้า จัดวางในที่ที่เหมาะสมสวยงามทำให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการเลือกชมสินค้า เป็นการเร่งการตัดสินใจซื้อให้เร็วขึ้น

ห้องน้ำ ห้องส้วม กับ
ห้องน้ำ ห้องส้วม กับ
Read more.
สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ
สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ
Read more.
งานตกแต่งมุมแสดงสินค
งานตกแต่งมุมแสดงสินค
Read more.
ไอเดียตกแต่งห้องครัว
ไอเดียตกแต่งห้องครัว
Read more.
ไอเดีย ออกแบบและตกแต
ไอเดีย ออกแบบและตกแต
Read more.
การตกแต่งห้องนอนแบบป
การตกแต่งห้องนอนแบบป
Read more.