หลังวิกฤตไวรัสโคโรนา ออกแบบอินทีเรียร์ สำคัญอย่างไรกับธุรกิจร้านอาหาร

จากวิกฤตไวรัสโคโรนา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย เมื่อผ่านพ้นช่วงวิกฤตมาแล้ว พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนก็มีกฎระเบียบมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อควบคุมสถานการณ์ไวรัส ทำให้งานออกแบบอินทีเรียร์มีบทบาทสำคัญ ต่อการออกแบบตกแต่งร้านอาหารให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม

งานออกแบบอินทีเรียร์ หลังวิกฤตไวรัสโคโรนา

            เมื่อโควิด-19 เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของทุกคน นอกจากการดูแลตนเองเพื่อให้ปลอดภัยจากการแพร่เชื่อของไวรัสโคโรนาแล้ว การรักษาระยะห่างตามมาตรการทำให้องค์กรหรือหน่วยงาน ออฟฟิศ สำนักงาน หรือร้านค้าร้านอาหาร ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและตกแต่งภายในใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารการออกแบบตกแต่งร้านให้สอดคล้องกับประกาศมาตรการผ่อนปรน ยังสามารถรสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ และการออกแบบอินทีเรียร์ที่เหมาะสมยังเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจ

ออกแบบอินทีเรียร์ สำคัญอย่างไรกับธุรกิจร้านอาหาร

ออกแบบอินทีเรียร์ คือ การตกแต่งภายในอาคารโดยไม่เปลี่ยนโครงสร้างอาคารมากนัก แต่จะเน้นออกแบบให้พื้นที่นั้น ๆ มีบรรยากาศความน่าอยู่ตามหลักการออกแบบายในที่ถูกต้อง มัณฑนากรหรือออกแบบอินทีเรียร์ จึงสามารถออกแบบร้านอาหารให้ตอบโจทย์มาตรการรักษาระยะห่างหลังวิกฤตไวรัสโคโรนา ได้เป็นอย่างดี เช่น

  1. การออกแบบภายในของร้านอาหาร ออกแบบอินทีเรียร์ จะให้ความสำคัญกับความหนาแน่นการวางระบบโซน และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
  1. ให้ความสำคัญกับระบบถ่ายเทอากาศ เพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคทั้งทางตรงและทางอ้อม

3. การออกแบบอาจจำกัดทางเข้าออก เช่น มีทางเข้า 1 ทาง และออก 2 ทาง เพื่อควบคุมจำนวนลูกค้าและระบายลูกค้าทำให้ออกได้สะดวก

4. ออกแบบร้านให้มีการแบ่งพื้นที่จุดคัดกรองและทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70%

5. ออกแบบอินทีเรียร์ จะมีข้อมูลการรักษาระยะห่างระหว่างลูกค้าที่มาใช้บริการในร้าน ที่ต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 1.5-2 เมตร ทำให้สามารถออกแบบให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหาร เช่น การสับหว่างที่นั่งหรือนั่งหันหน้าทางเดียว

6. ออกแบบตกแต่งภายใน โดยวางผังโต๊ะใหม่ เช่น หันหน้าไปทางเดียว มีการเว้นที่นั่งตามมาตรการ และเพิ่มฉากกั้นระหว่างกันกรณีที่ร้านมีความหนาแน่นสูง

7. กรณีเป็นร้านอาหารที่ให้ลูกค้าบริการตนเอง ออกแบบอินทีเรียร์ อาจออกแบบให้มีการจัดระบบการเข้าคิว สั่งอาหารและชำระเงิน หรือรับของอย่างเป็นระบบ

การออกแบบตกแต่งร้านอาหารหลังวิกฤตไวรัสโควิด 19 ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผู้บริโภคได้แล้ว การออกแบบจากมัณฑนากรหรือบริษัทรับออกแบบอินทีเรียร์โดยตรง นอกจากการออกแบบตอบโจทย์ตามมาตรการของภาครัฐแล้ว ยังได้งานออกแบบที่โดดเด่น สวยงาม และทันสมัย

ห้องน้ำ ห้องส้วม กับ
ห้องน้ำ ห้องส้วม กับ
Read more.
สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ
สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ
Read more.
งานตกแต่งมุมแสดงสินค
งานตกแต่งมุมแสดงสินค
Read more.
ไอเดียตกแต่งห้องครัว
ไอเดียตกแต่งห้องครัว
Read more.
ไอเดีย ออกแบบและตกแต
ไอเดีย ออกแบบและตกแต
Read more.
การตกแต่งห้องนอนแบบป
การตกแต่งห้องนอนแบบป
Read more.