3 ประเภทพื้นไม้ กับงานออกแบบตกแต่งภายใน

การตกแต่งต่อเติมบ้าน หรือตกแต่งต่อเติมสถานที่ต่าง ๆ ด้วยพื้นไม้ เหตุผลส่วนหนึ่งก็เพื่อความสวยงามและเพิ่มพื้นที่ใช้สอย รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้มีความเป็นธรรมชาติ ถึงแม้จะใช้บริการจากบริษัทรับออกแบบหรือออกแบบอินทีเรียร์ ที่เป็นระดับมืออาชีพ แต่การที่เจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคารสถานที่มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของไม้ที่นำมาปูพื้นอยู่บ้าง ก็จะสามารถสื่อสารให้นักออกแบบตกแต่งภายในเข้าใจสิ่งที่ต้องการและสามารถออกแบบให้ออกมาตอบโจทย์ได้มากที่สุด

ประเภทพื้นไม้ กับงานออกแบบต่อเติมและตกแต่ง

งานออกแบบอินทีเรียร์ ความโดดเด่นสวยงามมักขึ้นอยู่กับการออกแบบรวมถึงวัสดุที่นำมาใช้ การตกแต่งต่อเติมบ้าน ต่อเติมอาคารสถานที่ต่าง ๆ ด้วยพื้นไม้ เป็นสไตล์การตกแต่งอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับนิยม โดยทั่วไปพื้นไม้ที่นิยมใช้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. การปูพื้นด้วยไม้จริงทั้งแผ่น

การออกแบบอินทีเรียร์หรือออกแบบต่อเติมอาคารสถานที่ เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น โดยนำไม้จริงทั้งแผ่นมาปูพื้น เป็นการตกแต่งที่ให้ความรู้สึกที่ดี อบอุ่นเหมือนได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติตลอดเวลา ไม้ที่นิยมนำมาใช้ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีราคาแพงอาทิ เช่น ไม้มะค่า ไม้ประดู ไม้ตะแบก หรือไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้สัก และไม้สน

ข้อดีข้อด้อย ของการใช้พื้นไม้ทั้งแผ่นในงานออกแบบอินทีเรียร์ สำหรับข้อดีก็คือไม้จริงทั้งแผ่นเป็นวัสดุปูพื้นที่มีอายุการใช้งานยาวนาน แต่ก็มีข้อด้อยคือราคาแพงและเวลาเดินมักเกิดเสียงดัง ปัจจุบันการปูพื้นไม้จะใช้วิธีปูทับลงบนพื้นคอนกรีตเพื่อป้องกันการมีเสียงดังเวลาเดิน และเมื่อใช้ไปนาน ๆอาจถูกรบกวนจากปลวกและแมลง ทำให้ต้องมีการดูแลรักษามาก

2. การปูพื้นด้วยไม้ปาร์เก้

ไม้ปาร์เก้ คือไม้ชิ้นเล็ก ๆ ที่ทำจากไม้จริง เป็นไม้ปูพื้นที่มีราคาถูกกว่าไม้จริงเพราะส่วนใหญ่ทำจากเศษไม้ที่เหลือจากการทำไม้แผ่น ไม้ปาร์เก้มี 2 ลักษณะ คือเป็นไม้พื้นแบบรางลิ้นและไม้พื้นแบบลิ้นรอบตัว

พื้นไม้ปาเก้

ข้อดีข้อด้อย ในการใช้ไม้ปาร์เก้เป็นวัสดุปูพื้น ก็คือเป็นไม้เนื้อจริงที่มีราคาถูกและเป็นธรรมชาติส่วนข้อด้อยก็คือ รื้อแล้วเสียเลยไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ก็ยังเป็นวัสดุปูพื้นที่นิยมใช้ในงานออกแบบอินทีเรียร์ เพราะมีความโดดเด่นสวยงาม

พื้นไม้ปาเก้

3. ไม้ลามิเนต

ไม้ลามิเนต เป็นไม้สำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นมาโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เป็นวัสดุปูพื้นที่ยังคงมีมีไม้เป็นส่วนประกอบหลัก ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนไม้จริง ส่วนใหญ่นิยมนำไปปูพื้นบ้าน คอนโด ที่อยู่อาศัยต่าง เป็นวัสดุปูพื้นที่มีความสวยงาม

ข้อดีข้อด้อยของพื้นไม้ลามิเนต คือติดตั้งง่าย รวดเร็ว และราคาถูกกว่าพื้นไม้จริง สามารถปูซ้ำใหม่ได้ ข้อด้อยก็คือราคาค่อนข้างสูง อายุการใช้งานน้อยประมาณ 10-15 ปี

งานออกแบบตกแต่งภายในหรือออกแบบอินทีเรียร์ แม้ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของบริษัทรับออกแบบ แต่การที่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของอาคารสถานที่นั้น ๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานไม้ที่ต้องการใช้ปูพื้น ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักออกแบบและได้งานตกแต่งต่อเติมได้ตามโจทย์ที่ต้องการ

ห้องน้ำ ห้องส้วม กับ
ห้องน้ำ ห้องส้วม กับ
Read more.
สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ
สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ
Read more.
งานตกแต่งมุมแสดงสินค
งานตกแต่งมุมแสดงสินค
Read more.
ไอเดียตกแต่งห้องครัว
ไอเดียตกแต่งห้องครัว
Read more.
ไอเดีย ออกแบบและตกแต
ไอเดีย ออกแบบและตกแต
Read more.
การตกแต่งห้องนอนแบบป
การตกแต่งห้องนอนแบบป
Read more.